UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dzięki realizacji projektu wzrośnie kompleksowość analizy danych pacjenta pediatrycznego. Połączenie danych epidemiologicznych, wysokospecjalistycznej diagnostyki, sygnałów monitorowania pozwoli na szybsze postawienie diagnozy, ale co najważniejsze ułatwi szukanie wzajemnych powiązań zebranych danych, pozwoli zauważyć mechanizmy powiązań poszczególnych jednostek chorobowych, czyli przyczyni się do wzrostu wydajności pracy naukowej.

Duża ilość danych umożliwi formułowanie związków przyczynowo-skutkowych, wnioskowanie dotyczące populacji a w przypadku chorób rzadkich i ultrarzadkich umożliwi zebranie dostatecznej ilości danych o pacjentach do wnioskowania.

Realizacja projektu:

  • zwiększy możliwości wymiany wiedzy,
  • dostarczy informacji o rozpowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych IPCZD,
  • ułatwi zarządzanie wiedzą i promowanie dorobku naukowego IPCZD
  • udoskonali komercjalizację badań naukowych.

Stworzenie przestrzeni wymiany z innymi ośrodkami naukowymi będzie okazją do zawiązywania trwałej współpracy naukowej w rożnych dziedzinach pediatrii, a dla mniejszych ośrodków szansą na rozwój potencjału naukowego. Przyszła wymiana danych z ośrodkami europejskimi będzie wymagała stworzenia platformy językowej dla danych tekstowych. Docelowo wpłynie to na wzrost konkurencyjności polskiej nauki w dziedzinie nauk medycznych i technologii medycznych. Podany cel projektu jest spójny z celami działania 2.3 POIG - projekt ma charakter ponadregionalny oraz wysoce innowacyjny i dotyczy dwóch ważnych dla polityki naukowej państwa dziedzin: ochrona zdrowia, oraz informatyka i telekomunikacja.    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Copyright 2014 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Projekt i wykonanie DSI IPCZD